کاشت مو به روش FUG , هزینه و قیمت کاشت موبه روش fug , متخصص کاشت مو fug , تکنیک کاشت مو fug , پزشک متخصص روش کاشت موی fug :  همه ی ما می دانیم که مو یکی از مهم ترین عوامل زیبایی برای هر شخصی است و بر روی زیبایی تاثیر زیادی داشته است .امروزه خوشبختانه روش های کاشت موی مناسبی وجود دارد که افراد می توانند برای کاشت مو از آنها استفاده کنند.

کاشت مو به روش fug


یکی از روش های کاشت مو FUG می باشد که برای برخی از افراد به کار گرفته می شود. کاشت مو در واقع شامل فرآیندی است که به وسیله ی آن با استفاده از روش های متنوع مانند کاشت مو به روش FUG، کاشت مو به روش SUT و…. موهای ازپشت سر که با عنوان بانک مو شناخته می شوند ، برداشته می گردند و در مناطق خط رویش ، وسط سر ، شقیقه ها و … کاشته می شوند.

کاشت مو به روش FUG

روش FUG تقریبا به روش FIT شبیه است به گونه ی که در این روش موها توسط متخصصین کاشت مو به شکل تارتار از قسمت های پشت سر برداشته می شوند. البته این میزان برداشت به بانک موی هر فرد بستگی داشته است که در روش FUG نمی توان بیشتر از ۲۰۰۰الی۴۰۰۰تار مو را برداشت نمود و با توجه به قسمت های که مو ندارد کاشت مو صورت می گیرد. روش های follicular بسیار رایج هستند و لازم است بدانید که آخرین روش کاشت مو نمی باشند.

تکنیک کاشت مو fug

کاشت مو با روش SUT

این روش جز یکی از برترین روش های کاشت مو است و در این روش تلاش شده تا مراحل و فرآیندکاشت مو با روش های رایج به صورت تک تک مورد ارزیابی قرار بگیرند . در کاشت مو به این روش می توان در یک جلسه تا ۱۴۰۰تار مو را برداشت کرد و همچنین کاشت. البته این میزان برداشت به بانک موی هر فردی بستگی داشته که این کار را با دستگاه تمام اتوماتیک انجام میدهند .

برای اینکه در زمان برداشت گرفت ها به دیگر گرفت های همسایه آسیبی وارد نشود و همچنین گرفت های کاندید به صورت سالم برداشت شوند از دستگاه SUT استفاده می شود . البته باید بدانید در این روش به خط رویش نیز اهمیت زیادی داده شده است که عموما در روش SUT خط رویش به شکل مهندسی و با هماهنگی شخص طراحی می شود و کاشت مو صورت می گیرد.